فرم تماس با ما

ارسال

تماس با ما

آدرس کارخانه :آذربایجانغربی ، ارومیه کیلومتر 7 جاده فرودگاه

تلفن های تماس:32437676 044 


فکس:32437330 044 

مدیر بازرگانی:  09143457487 

مدیر فروش:    09143884116