مدیریت محترم شرکت تولیدی صنعتی رخش تریلر آذر جهت تحکیم روابط خود باشرکت saf در شهر هانوفر آلمان ملاقات دوستانه با مدیریت عامل شرکت برگذار نمود