خبازخانه سیار

طول :13650میلیمتر   عرض:2550میلیمتر  ارتفاع:4000میلیمتر   وزن خالص:حدودا 8000کیلوگرم

قابلبت حمل بار حداکثر24 تن 

شاسی : شاسی وقطعات ساخته شده از فولادهای بااستحکام بالای st52+3qst380 tm  به ضخامت 8 میل و6 میل بصورت فابریک وتک تیکه میباشد.

بال شاسی: بالهای شاسی از فولادهای با استحکام بالای st52+3qst380tm بصورت فابریک ودر ابعاد 120*155 میلی متر استفاده میگردد وکلیه جوشکایهای شاسی توسط دستگاههای جوش اتوماتیک CO2 انجام میگیرد وتیرهای فرعی بصورت یک تیکه از ورق 4 میل با استحکام بالای st37  بوده و توسط دستگاههای برش CNC برشکاری میشود. تیرهای جانبی از ناودانی های نمره 12 استفاده میگردد.

سیستم تعلیق: 2عدد محور کاسه ای 12تنی بابرند AYDIN ترکیه بازیر بندی بالنی ترکیه

لاستیک:  1 +8 حلقه لاستیک تیوبلس بارز 22.5R/80/315

رینگ:  1+8 حلقه رینگ یک تیکه تیوبلس 

میل ریش: دوعددمیل ریش 2 اینچ جهت حمل با کشنده های 6 چرخ و10 چرخ 

پایه توقف:  چهار عدد پایه توقف با برند ORLANDI  ایتالیابا کروس حرکت 45 سانتیمتر  (استاتیکی28 تن ودینامیکی 800تن)دو عددجلو ودو عددعقب به گونه ای که هر یک  از پایه توقف ها به تنهایی جابجایی طول گردش یاد شده جهت تنظیم ارتفاع دارا میباشند .

سیستم ترمز: سیستم ترمز با شیر آلات اتومات بادو عدد لنت بر روی هر کاسه ودو عدد بوستر جفت برروی محور عقب شیر تنظیم ارتفاع اتومات ،شیر تنظیم ارتفاع دستی ،مخزن هوا وسیستم لوله کشی ترمزبالنی ترکیه 

پوشش کف: پوشش کف از دولایه استفاده میگردد.
الف)پوشش کف آهنی از ورق فولادی 4میل با استحکام بالای ST37 استفاده میگردد
ب) پوشش کف آلومینیومی از ورق های 3 میل آجدار  به همراه عایق بندی کامل با مواد آلمانی 

متعلقات:
یک عدد جعبه ابزار ازورق 1.5 میل ،بکسل بند عقب،دنده پنچ ،دو عدد گلگیر ربع دایره،پلکان نفر بر بر روی هردرب ورودی با جانمای  خاص قابلیت تحمل بارحداقل 200 کیلوگرم،درب عقب دولنگه وقفل های دربها بصورت یخچالی قفل دار،دارای دو عدد باک گازوئیل  با عایقبندی کامل،دارای یک عدد باگ آب ازروق استیل با عایق بندی کامل،نگهدارنده درب های عقب وجانبی، سه عدد پنچره دوجداره
  

 

 
طول :13650میلیمتر   عرض:2550میلیمتر  ارتفاع:4000میلیمتر   وزن خالص:حدودا 8000کیلوگرم

قابلبت حمل بار حداکثر24 تن 

شاسی : شاسی وقطعات ساخته شده از فولادهای بااستحکام بالای st52+3qst380 tm  به ضخامت 8 میل و6 میل بصورت فابریک وتک تیکه میباشد.

بال شاسی: بالهای شاسی از فولادهای با استحکام بالای st52+3qst380tm بصورت فابریک ودر ابعاد 120*15 میلی متر استفاده میگردد وکلیه جوشکایهای شاسی توسط دستگاههای جوش اتوماتیک CO2 انجام میگیرد وتیرهای فرعی بصورت یک تیکه از ورق 4 میل با استحکام بالای st37  بوده و توسط دستگاههای برش CNC برشکاری میشود. تیرهای جانبی از ناودانی های نمره 12 استفاده میگردد.

سیستم تعلیق: 2عدد محور کاسه ای 12تنی بابرند AYDIN ترکیه بازیر بندی بالنی ترکیه

لاستیک:  1 +8 حلقه لاستیک تیوبلس بارز 22.5R/80/315

رینگ:  1+8 حلقه رینگ یک تیکه تیوبلس 

میل ریش: دوعددمیل ریش 2 اینچ جهت حمل با کشنده های 6 چرخ و10 چرخ 

پایه توقف:  چهار عدد پایه توقف با برند ORLANDI  ایتالیابا کروس حرکت 45 سانتیمتر  (استاتیکی28 تن ودینامیکی 80تن)دو عددجلو ودو عددعقب به گونه ای که هر یک  از پایه توقف ها به تنهایی جابجایی طول گردش یاد شده جهت تنظیم ارتفاع دارا میباشند .

سیستم ترمز: سیستم ترمز با شیر آلات اتومات بادو عدد لنت بر روی هر کاسه ودو عدد بوستر جفت برروی محور عقب شیر تنظیم ارتفاع اتومات ،شیر تنظیم ارتفاع دستی ،مخزن هوا وسیستم لوله کشی ترمزبالنی ترکیه 

پوشش کف: پوشش کف از دولایه استفاده میگردد.
الف)پوشش کف آهنی از ورق فولادی 4میل با استحکام بالای ST37 استفاده میگردد
ب) پوشش کف آلومینیومی از ورق های 3 میل آجدار  به همراه عایق بندی کامل با مواد آلمانی 

متعلقات:
یک عدد جعبه ابزار ازورق 1.5 میل ،بکسل بند عقب،دنده پنچ ،دو عدد گلگیر ربع دایره،پلکان نفر بر بر روی هردرب ورودی با جانمای  خاص قابلیت تحمل بارحداقل 200 کیلوگرم،درب عقب دولنگه وقفل های دربها بصورت یخچالی قفل دار،دارای دو عدد باک گازوئیل  با عایقبندی کامل،دارای یک عدد باگ آب ازروق استیل با عایق بندی کامل،نگهدارنده درب های عقب وجانبی، سه عدد پنچره دوجداره

: اشتراک گذاری